Vårt mål och vision är att se till att alla som behöver vård och omsorg skall kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och få vara delaktiga i samhället.  

Edna Care hemtjänst är ett privat företag som enligt Lagen Om Valfrihet (LOV) utför servicetjänster och omvårdnad inom hemtjänsten i Sollentuna kommun.  

Vi erbjuder dig en trygg och flexibel hemtjänst på dina villkor enligt biståndsbeslutet! 


 


Rätt bemanning och ett utförligt kvalitetsarbete visar oss vad som fungerar bra och vilka utvecklingsområden som finns. Våra insatser skall alltid utföras med god kvalitet.

Du skall kunna känna trygghet med den personal och med de insatser som utförs. Tryggheten uppstår vid hög kontinuitet avseende personal, tid och omsorg. 

Vi utformar tillsammans din genomförandeplan för hur din hemtjänst ska utföras. På detta sätt säkras ditt inflytande och självbestämmande och personalen vet hur du vill ha din hjälp vilket skapar trygghet.