Våra tjänster

Vi är glada att kunna erbjuda ett brett urval av vårdtjänster av hög kvalitet.

Vi kommer att lyssna noga på dig som använder våra tjänster och ta hänsyn till dina önskemål och behov. Vår målsättning är att ge kvalitativ omsorg och vi kan erbjuda personal med kompetenser i andra kulturer och språk än svenska. I dagsläget: Tigrinja, amharinja, arabiska, engelska och somaliska. Personalen har givetvis även goda kunskaper i svenska.

Observera att vi inte har anhöriganställningar eller anställer personal för enbart enstaka uppdrag, så kallade objektsanställningar, vilket inte är tillåtet enligt avtalet med Sollentuna kommun.

Rätt bemanning och ett utförligt kvalitetsarbete visar oss vad som fungerar bra och vilka utvecklingsområden som finns. Våra insatser skall alltid utföras med god kvalitet.

Du skall kunna känna trygghet med den personal och med de insatser som utförs. Tryggheten uppstår vid hög kontinuitet avseende personal, tid och omsorg. 

Vi utformar tillsammans din genomförandeplan för hur din hemtjänst ska utföras. På detta sätt säkras ditt inflytande och självbestämmande och personalen vet hur du vill ha din hjälp vilket skapar trygghet.

Tilläggstjänster

Vår personal och kompetens när det gäller tilläggstjänsterna

Vi som arbetar har lång erfarenhet och utbildning i hemstädning och är vana att ge service med hög kvalitet. Vi skickar personal som har utbildning i städservice när du beställer tilläggstjänster av oss. Tilläggstjänsterna betalar du direkt via faktura till oss. Dessa tjänster ingår inte i ditt biståndsbeslut.

De tjänster vi kan erbjuda dig är: 

• Städning av hela lägenheten eller huset

• Storstädning

• Fönsterputs

• Flyttstädning

• Klädvård

• Trädgårdsarbete

• Ledsagning till läkare

• Snöskottning